วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

//File:c002.cpp
//Program about c data types.
//Powered by Auncharee.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main(){
    printf("File:c002.cpp\n");
    printf("Program about c data types.\n");
    printf("Powered by Auncharee.\n");
    printf("......................\n");
   
    char a;
    unsigned char b;
    int c;
    unsigned int d;
    short e;
    unsigned short f;
    long g;
    unsigned long h;
    float i;
    double j;
    long double k;
   
    printf("Address of a is %p\n",&a);
    printf("Address of a is %p\n",&b);
    printf("Address of a is %p\n",&c);
    printf("Address of a is %p\n",&d);
    printf("Address of a is %p\n",&e);
    printf("Address of a is %p\n",&f);
    printf("Address of a is %p\n",&g);
    printf("Address of a is %p\n",&h);
    printf("Address of a is %p\n",&i);
    printf("Address of a is %p\n",&j);
    printf("Address of a is %p\n",&k);
   
    getch();
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น